Nieuwe informatiepanelen op halten met digitale reisinformatie

Begin dit jaar is op alle halten waar digitale reisinformatie borden staan, de informatie in de halte vernieuwd. De belangrijkste aanpassing, waar u ook regelmatig opmerkingen over maakt, is het ontbreken van het lijstje met vertrektijden in de abri. Daarvoor in de plaats is een QR code afgedrukt. De papieren overzichten zijn erg foutgevoelig en bieden daardoor niet altijd de juiste informatie.

ONZE PARTNER

Het HTM-panel wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens

KvK: 53147413 | BTW: 8507.67.970

DOE MEE