Mobiliteitsalliantie presenteert Deltaplan

De Mobiliteitsalliantie is een unieke samenwerking tussen maar liefst 25 partijen uit de mobiliteitssector. Samen hebben ze de handen ineen geslagen om mobiliteit slimmer in te richten en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In de Haagse regio betekent dat het uitbreiden van de OV-capaciteit via onder andere de Koningscorridor (lightrail via Binckhorst – Koningskade – Scheveningen). Ook pleit de Mobiliteitsalliantie voor hubs als Lansingerland Zoetermeer waar verschillende soorten van vervoer samenkomen. Het volledige Deltaplan is te vinden op www.mobiliteitsalliantie.nl

ONZE PARTNER

Het HTM-panel wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens

KvK: 53147413 | BTW: 8507.67.970

DOE MEE